LOGO INSTYTUTpNG

 

 


 

Prelegenci konferencji „Pielęgniarstwo – jeden zawód, wiele możliwości”

(Gdańsk, 6 października 2023)

dr n. o zdrowiu Mariola Rybka, prof. PANS – „Opieka długoterminowa - aspekt demograficzny, zdrowotny, społeczny i ekonomiczny wyzwaniem dla rozwoju pielęgniarstwa”

mgr Ewelina Czeleń – „Rola pielęgniarki onkologicznej w opiece nad pacjentem”

mgr Małgorzata Sitarz - „Dylematy współczesnego pielęgniarstwa w praktyce zawodowej”

dr n. med. Anna Szczypta -„Prewencja zranień i zakłuć wśród pielęgniarek i pielęgniarzy” 

dr hab. n. med. Marcin Wiśniewski – „Pozarejestracyjne (off-label) zastosowanie leków w opiece paliatywnej” (wystąpienie on-line)

mgr Danuta Łukasiewicz, dr n. o zdr Agnieszka Pawłowska-Muc- "Nowoczesne podejście do zarządzania w pielęgniarstwie"

dr n. o zdr. Aleksandra Jaworska-Czerwińska, mgr Katarzyna Oliwa-Libumska – „Rola technologii w poprawie opieki pielęgniarskiej i wyników leczenia pacjentów z cukrzycą”

Ahmad Al Sayeh - "Exploring the relationship between antipsychotic and metabolic complications in individuals with newly diagnosed schizophrenia and other psychotic disorder, mood disorders: A study on dyslipidemia and hyperglycemia Induction".

mgr Izabela Ćwiertnia – „Autonomia i potencjał pielęgniarstwa rodzinnego”

dr n. med Anna Stefanowicz-Bielska – „Rola technologii w poprawie opieki pielęgniarskiej i wyników leczenia pacjentów”.

dr n. med. Hanna Kachaniuk – Współczesne wyzwania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej”

dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, mgr piel. Karolina Slażewicz – „Pielęgniarstwo – nowe modele opieki – case study”

mgr piel. Aldona Sztajnert – „Dylematy współczesnego pielęgniarstwa w praktyce zawodowej”

mgr piel. Magdalena Włochowicz – „Czy preskrypcja pielęgniarska to tylko recepta? Podsumowanie uprawnień i możliwości zawodowych pielęgniarek wynikających z prawa do preskrypcji”

dr Agnieszka Kijowska, dr Hanna Kachaniuk , dr hab. Mariusz Wysokiński, dr Wiesław Fidecki – „Sprawność funkcjonalna seniora w badaniach pielęgniarskich”

mgr Jolanta Lubaś, dr Agnieszka Kijowska, mgr Małgorzata Dziura, mgr Agnieszka Momora – „Jakość życia seniorów w województwie podkarpackim”

dr n. med i n. o zdr. Katarzyna Kowalkowska, Mateusz Kowalkowski  – „Jakość życia dzieci i młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha”

mgr piel. Małgorzata Pogroszewska- "Wizerunek i zadania pielęgniarki POZ z perspektywy pacjentów" 

mgr Izabela Metelska – „Opieka nad pacjentem w terminalnej fazie choroby”