LOGO INSTYTUTpNG

 

 


 

HARMONOGRAM KONFERENCJI: „Pielęgniarstwo – jeden zawód, wiele możliwości” 

Sala Okrągła przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku

6 października (piątek) 2023 Gdańsk

 

8:30-9:00  rejestracja Uczestników  

9:00-9:30  inauguracja konferencji

dr Piotr Kobzdej – Zastępca Dyrektora departamentu zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

 dr n. o zdr. Monika Tomaszewska - Dyrektorka Departamentu Strategii Medycznej i Profilaktyki, LUX MED Sp. z o.o

dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW – Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej

9:30-10:30 Panel I: Zmiany społeczno-zdrowotno-gospodarcze i ich wpływ na pielęgniarstwo

Paneliści: Ewa Bogdańska-Bóll, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych, Dariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Podmiotu Leczniczego Copernicus sp.  z o.o., Beata Hinc, Prezes Zarządu Szpitala Powiatu Bytowskiego, Marzena Kłoszewska, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

dr n. o zdrowiu Mariola Rybka, prof. PANS – „Opieka długoterminowa: aspekt demograficzny, zdrowotny, społeczny i ekonomiczny wyzwaniem dla rozwoju pielęgniarstwa”

dr n. med. Hanna Kachaniuk – „Współczesne wyzwania pielęgniarskiej opieki geriatrycznej”

10:30-11:30 Panel II: Finansowe i prawne aspekty ochrony zdrowia w pionie pielęgniarskim

Paneliści: Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich sp. z o.o., dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku, Piotr Janiewicz, Dyrektor ds. pielęgniarstwa, Szpital Specjalistyczny w Prabutach

mgr Danuta Łukasiewicz, dr n. o zdrowiu Agnieszka Pawłowska-Muc – „Nowoczesne podejście do zarządzania w pielęgniarstwie”

mgr piel. Magdalena Włochowicz – „Czy preskrypcja pielęgniarska to tylko recepta? Podsumowanie uprawnień i możliwości zawodowych pielęgniarek wynikających z prawa do preskrypcji”

11:30-12:30 Panel III: Dylematy współczesnego pielęgniarstwa w praktyce zawodowej

Paneliści: Marzena Olszewska-Fryc, Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o., Anna Kosowska, Dyrektor ds. pielęgniarstwa, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Ilona Kwiatkowska-Falkowska, Reprezentant Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Przewodnicząca związków zawodowych w szpitalu PCK, Szpitale Pomorskie sp. z o. o.

mgr Ewelina Czeleń – „Rola pielęgniarki onkologicznej w opiece nad pacjentem”

mgr Małgorzata Sitarz – „Dylematy współczesnego pielęgniarstwa w praktyce zawodowej”

dr n. med. Anna Szczypta (wystąpienie on-line) – „Prewencja zranień i zakłuć wśród pielęgniarek i pielęgniarzy” 

mgr piel. Aldona Sztajnert – „Dylematy współczesnego pielęgniarstwa w praktyce zawodowej”

12:30-13:00  Lunch

13:00-14:00 Panel IV: Autonomia i potencjał pielęgniarstwa w opiece zdrowotnej

Paneliści: Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, dr n. o zdrowiu Jolanta Chmielowiec, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Tatiana Wojciechowska, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpital Morski im. PCK w Gdyni

mgr Izabela Ćwiertnia – „Autonomia i potencjał pielęgniarstwa rodzinnego”

dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, mgr piel. Karolina Slażewicz – „Pielęgniarstwo: nowe modele opieki – case study”

mgr piel. Małgorzata Pogroszewska – „Wizerunek i zadania pielęgniarki POZ  z perspektywy pacjentów”  

mgr piel. Izabela Metelska – „Opieka nad pacjentem w terminalnej fazie choroby”

14:00-15:00 Panel V: Zdrowie społeczeństwa a pielęgniarstwo w kontekście badań naukowych  i praktyki

Paneliści: dr hab. n. med., dr n. o zdrowiu, prof. PANS Mariola Rybka, Krajowy konsultant w dziedzinie opieki długoterminowej, dr n. o zdrowiu Ewa Sztuczka, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Lilianna Płotek, Naczelna pielęgniarka w Szpitalu Powiatowy w Bytowie

dr Agnieszka Kijowska, dr Hanna Kachaniuk , dr hab. Mariusz Wysokiński, dr Wiesław    Fidecki – „Sprawność    funkcjonalna   seniora w badaniach pielęgniarskich”

mgr Jolanta Lubaś, dr Agnieszka Kijowska, mgr Małgorzata Dziura, mgr Agnieszka Momora – „Jakość życia seniorów w województwie podkarpackim”

dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Kowalkowska, Mateusz Kowalkowski – „Jakość życia dzieci i młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha”

dr hab. n. med. Marcin Wiśniewski – „Pozarejestracyjne (off-label) zastosowanie leków w opiece paliatywnej” (wystąpienie on-line)

15:00-16:00    Panel VI: Wartości i wyzwania pielęgniarstwa w kontekście międzynarodowym

Paneliści: Prof. Dr. Ribwar A. Mohammed, University of Raparin, Irak, Assoc. Prof. Zehra GOK METIN, Faculty of Internal Medicine Nursing, Hacettepe University, Turcja/Turkyie, Prof. Dr. Malliga Kannan, Principal of Indirani College of Nursing, Indie

Ahmad Al Sayeh – „Exploring the relationship between antipsychotic and metabolic complications in individuals with newly diagnosed schizophrenia and other psychotic disorder, mood disorders: A study on dyslipidemia and hyperglycemia Induction”

16:00-17:00 Panel VII: Rola technologii w poprawie opieki pielęgniarskiej i wyników leczenia pacjentów

Paneliści:  Grażyna Stachowicz, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w  Prabutach, dr Monika Tomaszewska, Dyrektor medyczny, Grupa LUXMED,  Andżela Wichmann-Wasilewska, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego woj. pomorskiego

dr n. o zdr. Aleksandra Jaworska-Czerwińska, mgr Katarzyna Oliwa-Libumska – „Rola technologii w poprawie opieki pielęgniarskiej i wyników leczenia pacjentów z cukrzycą”

17:00 Zakończenie Konferencji

 

Komitet ekspercki instytucjonalny:

Ilona Kwiatkowska-Falkowska – Przewodnicząca Związków Zawodowych w Szpital im. PCK, Szpitale Pomorskie sp. z o.o.

 

dr n. o zdrowiu Ewa Sztuczka – Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Toruniu.

mgr Marzena Kłoszewska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, woj. łódzkie.

dr n. med. Hanna Kachaniuk – adiunkt w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie; Instytut Zdrowia i Gospodarki.

mgr Ewelina Czeleń – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, nauczyciel akademicki w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

mgr Małgorzata Sitarz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa chirurgicznego, woj. lubelskie.

dr n. o zdrowiu, prof. PANS Mariola Rybka – Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa oraz opieki długoterminowej.

dr n. o zdrowiu Jolanta Chmielowiec – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, woj. łódzkie

mgr Ewa Bogdańska-Böll – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr piel. Andżela Wichmann-Wasilewska - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego, woj. pomorskie

 

 

Komitet ekspercki praktyczny:

Marzena Mrozek – Prezes Zarządu Specjalistycznego Szpitala w Kościerzynie sp. z o.o.

Marzena Olszewska-Fryc – Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki Szpitala Kopernika, Podmiotu Leczniczego Copernicus sp. z o.o.

Tatiana Wojciechowska – Dyrektor ds. PielęgniarstwaSzpital Morski im. PCK w Gdyni.

Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Zarządu, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Grażyna Stachowicz – Prezes Zarządu, Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach.

Anna Kosowska – Dyrektor ds. pielęgniarstwa Specjalistycznego Szpitala w Kościerzynie sp. z o.o.

Piotr Janiewicz – Dyrektor ds. pielęgniarstwa, Specjalistycznego Szpitala w Prabutach sp. z o.o.