LOGO INSTYTUTpNG

 

 


 

 W dniu 26.05.2018 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Dobrobytu”. Konferencja miała miejsce w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Był to drugi dzień wydarzenia Powiślańskich Dni „Przyszłość w Nauce”.

oblicza dobrobytu s

W dniu 26.05.2018 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Dobrobytu”. Konferencja miała miejsce w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Był to drugi dzień wydarzenia Powiślańskich Dni „Przyszłość w Nauce”.

Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała przywitała gości, oraz otworzyła sesję plenarną. Naukowcy z Albanii, Libanu oraz Gruzji zabrali głos. Byli to prof. Ledina Hoxha (European University of Tirana z Albanii) „Social diseases, civilization diseases or lifestyle diseases?“, prof. Leonel Matar (Saint Joseph University z Libanu „Environmental challenges and precariat: a global concern” oraz prof. Nino Svanidze (Batumi Shota Rustaveli State University z Gruzji) „Charitable Foundation and Mathematical Model of Fund Management”.

Sesję nauk o zdrowiu poprowadziła Pani dr Beata Pawłowska. Mogliśmy wysłuchać prof. dr hab. Jadwigę Suchecką oraz dr. Macieja Jewczaka  (Uniwersytet Łódzki, Łódzki Uniwersytet Medyczny), którzy przedstawili artykuł „Rola Silver Economy w zwiększeniu dobrobytu populacji osób starszych”. Następnie wysłuchaliśmy Olenę Horbunovą  (Poltava University of Economics and Trade z Ukrainy) „Pension provision in Ukraine: the current state and directions of further reform” oraz prof. dr hab. Krystynę Strzała, dr Katarzynę Strzała-Osuch, mgr. Daniela Osuch – "Badanie panelowe śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w regionach Polski". Mogliśmy także wysłuchać dr n.med. Olgę Bielan i mgr Mariolę Ejdys (Katedra pielęgniarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Wydolność opiekunów pacjentów leczonych w oddziale rehabilitacji, a konieczność wsparcia społecznego w kontekście ich niepełnosprawności”. Następnie głos zabrali dr Katarzyna Strzała-Osuch, Julia Osuch i Krzysztof Karolczuk (PSW), którzy wystąpili z artykułem „Wirus Ebola jako zagrożenie dla internacjonalizacji”. Następnym wystąpieniem dr n.m. Olgi Bielan i mgr Marioli Ejdys (Katedra pielęgniarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,) był „Ból przewlekły- implikacje kliniczno-terapeutyczne”.

Nauki społeczno-ekonomiczne to sesja, którą poprowadził dr Piotr Giruć. Uczestnicy sesji to prof. Dragan Ćalović (Megatrend University z Serbii) „Micro politics of welfare: The approach of haas and Hahn”, prof. Kseniia Verhal – (Poltava University of Economics and Trade z Ukrainy) „Horizontal integration of trade enterprises”, prof. Krystyna Strzała (PSW, UG) oraz mgr Mateusz Bogdański (UG) “On the welfare of nations in Europe – Twin deficit hypothesis”,  dr Alona Revko (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Narodowy Technologiczny w Czernihowie, Ukraina) „Infrastruktura społeczna regionu i jej wpływ na rozwój potencjału ludzkiego”, dr Stanisław Ejdys (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) „Infrastruktura transportowa w świetle wyzwań współczesności", dr Katarzyna Strzała - Osuch, Agnieszka Łupaczewska oraz Magdalena Franosz, (PSW) „ Research on GDP dynamics in Poland’s regions compared to other EU countries”.

Sesję Dobrobyt – dobrostan prowadziła prof. dr hab. Jadwiga Suchecka. Udział w niej wzięli: dr Jolanta Sala (PSW) i dr Halina Tańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Podstawy ekonomii dobrobytu według Josepha Stiglitza a sprawa polska”, dr Wojciech Jerzy Skotnicki (Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa) „Dobrobyt i bonum commune w wymiarze arystotelesowsko-tomicznym oraz w świetle magisterium ecclesiae”, mgr Wiesław Dziergawka, (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) „Destrukcyjny dobrobyt. Dobrobyt a dobrostan”, dr Michał Makowski (PSW) „Efekty luksusu i dobrobytu w reklamie a wymiar realnej konsumpcji", dr Piotr Giruć (PSW) „Fenomen gospodarstw wielkoobszarowych w strukturze agrarnej na rynku zbóż w Polsce”, mgr Aleksander Pietuszyński (Uniwersytet Gdański) „Migracja ludności w Europie współczesnej”.

Sesję dotyczącą studiów regionalnych prowadziła dr Beata Pawłowska. Mogliśmy wysłuchać takich prelegentów jak prof. Tatjana Cvetskovski (Megatrend University w Serbii) „The role of internationalization and Bologna process in the Republic of Serbia human capital development”, prof. Goran Lalić (Megatrend University w Serbii) „Mexico’s dependence on oil in the 20th century: The development of the oil sector and the greatest challenges”, prof. Gjylbehare Murati (University Haxhi Zeka z Kosowa) „The Role of Universities in the Transformation of Societies: Lessons from Kosovo”.

Po wystąpieniu wszystkich prelegentów rozpoczęła się dyskusja panelowa dotycząca możliwości współpracy naukowej, biznesowej oraz współpracy pomiędzy regionami i współpraca miast. W dyskusji udział wzięli Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej, Pan Jerzy Godzik Starosta Powiatu Kwidzyńskiego, Pan Marcin Duda Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz Pani Lidia Bielawska – Karatysz  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kwidzynie. Dr Katarzyna Strzała – Osuch Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy  opowiedziała także o możliwościach aplikowania o środki zewnętrzne oraz potencjalne wspólne obszary zainteresowań w projektach naukowo-społecznych.